Delhi Institute for Administrative services

India’s Leading Institute for Civil Services Examinations

CSE 2015 /IAS – 2016

S.No. Name Rank
1 Anupam Shukla 10
2 Prathmesh Kumar 23
3 K. Diana Devi 24
4 Pulkit Garg 27
5 Sarneet Kaur 39
6 Ravi Prakash 54
7 Vishu Mahajan 70
8 Simranjeet Singh Kehlon 78
9 Charchit Gaur 96
     
11 Vakul Jindal 174
12 Mudit Jain 207
13 Rohit Ghodke 257
14 Abhishek Meena 280
15 Ayushman Shukla 285
16 Rahul Gupta 306
17 Gyanendra km Gangwar 314
18 Niraj K. Jha 370
19 Maheswar Maji 402
20 Swapnil Pundkar 487
21 Malika Garg 539
22 Verjeet Walia 577
23 Nishant Krishna 677
24 B. Ravi Teja 694
25 Gitesh Kumar 811
26 Purshottam Kumar 828
27 Vivek Ranjan Maitrey 833
28 Ashutosh Jaiswal 877