Delhi Institute for Administrative services

India’s Leading Institute for Civil Services Examinations

CSE 2011 /IAS – 2012

S.No. Name Rank
1 Himanshu Gupta 7
2 Sanyam Aggarwal 12
3 Amit Arora 32
4 Swarochisha Somwanshi 49
5 Sanjeev Kumar 58
6 Himanshu Gupta 62
7 Shiv Anant Tayal 68
8 Ghanshyam Dass 89
9 Deepak Gahlawat 103
10 Shishir Kothari 146
11 Abhishek Singh 163
12 K. Vamsi Krishna 193
13 Neha Tomar 232
14 Neeraj Gupta 308
15 Jai Yadav 372
16 Harikesh Meena 384
17 Arjun Sharma 429
18 Saurabh Jain 499
19 Amit Kumar 650
20 Simranjeet Singh Kahlon. 730