Delhi Institute for Administrative services

India’s Leading Institute for Civil Services Examinations

CSE 2009 / IAS 2010

S.No. Name Rank
1 Prabhjot Singh 16
2 Abhijeet Agrawal 24
3 Kumar Prashant 26
4 Animesh Kumar Parashar 30
5 Anurag Chaudhry 34
6 Rahul Dwivedi 40
7 Shambhu Kumar 47
8 Vinay Sheel Gautam 75
9 Sanjeev Tyagi 83
10 Vabhav Krishna 86
11 Vikas Sharma 92
12 Gaurav Kumar Tiwari 151
13 Himanshu Shankar Trivedi 173
14 Nimish Agrawal 176
15 Saroj Kumar Thakur 223
16 Abhishek Gautam 287
17 Sunil Bhasker 427
18 Anish Gupta 448
19 Jashpreet Singh Sukhija 454
20 Varun Ahluwalia 543
21 Deepak Yadav 572
22 Swarochisha Somavanshi 575
23 Pankaj Kumar 587
24 Amit Kumar 594
25 Daulat Kumar 608
26 Abhishek Meena 660
27 Suprakash 731
28 Arun Kumar 781
29 Banoth Jugal Kishor 778