Delhi Institute for Administrative services

India’s Leading Institute for Civil Services Examinations

CSE 2007/IAS – 2008

S.No. Name Rank
1 Supreet Singh Gulati 2
2 Nikhil Gajraj 35
3 Prashant kumar Agarwal 136
4 Ashish Singhmar 148
5 Paramjeet 153
6 Prashant Kumar Mishra 173
7 Akhilesh kumar Chaurasia 292
8 Barinderjeet Singh 296
9 Abhishek Prabahat 382
10 Vipul Singhal 424
11 Niti Shekhar 542